ABD / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40,7212.50, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan diğer ülkelerin yanı sıra ülkemiz menşeli “Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı antidamping önlemi uygulanmaktadır.******** Konuya ilişkin olarak, 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirimlerle, bahsi geçen ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine yönelik bir nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatılmış bulunmaktaydı. *******Soruşturmaya yönelik olarak en son 3 Şubat 2023 tarihinde ABD Resmi Gazetesinde yer alan ve bir örneği ekte iletilen bildirimde, mezkur önlemin yürürlükten kaldırılması halinde ABD açısından zararın tekrarına ya da devamına yol açması ihtimalinin bulunduğuna hükmedilmiştir. Bu itibarla, soruşturma konusu ürün grubunda ülkemize uygulanan önlem devam etmektedir.

Haber Detayı