Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin http://www.turksangrup.com/ ( “Site”) site aracılığı ile işlenen site ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, anlaşmalı olduğumuz akaryakıt tesisleri ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.TANIMLAR Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketini,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının AmacıGizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını,

Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi sizlere daha iyi hizmet verebilmek,perakende LPG satışı, toptan ve perakende akaryakıt satışı ve nakliyesi, deniz motorları ve balıkçı motorlarına ÖTV’den muaf akaryakıt satışı ve nakliyesi sektörleri, lojistik faaliyetleri ve diğer faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilme başta olmak üzere Türksan Gümrük Müşavirliği anlaşmalı olduğu ve ticari faaliyetlerinin yürüttüğü firmalar olan ticari ilişkilerini ve site güvenliğini sağlamak, Türksan Gümrük Müşavirliği nezdinde yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, sözleşme ilişkilerimizin yürütülmesi ve ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir. Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri), Kariyer sekmesi üzerinden

iş başvuru formunu doldurmanız durumunda; formda yer alan isim, telefon numarası, e-posta adresi ayrıca özgeçmiş alanına kendi yüklediğiniz içerik, Site üyeliği için bize sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz, Yazara gönder posta sekmesi üzerinden gönderdiğiniz mail içeriği ve e-posta adresiniz, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri), Yazarların yazılarını site üzerinden başka bir mail adresine atmak istediğinizde; isim bilginiz, sizin ve iletilecek tarafın e-mail adresleri ve iletişim içeriğiniz, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri), Haberlere yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum içeriği ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri), Kanuni gereklilik sebebiyle; turksangrup.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz, turksangrup.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz, Yarışma, çekiliş gibi kampanya süreçlerimize dahil olmanız durumunda, faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin alınması gereken verileriniz. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel, Belirli, açık ve meşru amaçlar için, İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz;

Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi, Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi, Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi, turksangrup.com. tr üzerinden görüntülü ve sesli hizmet sunulabilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi, Ödül ve çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinlik kapsamında verdiğiniz bilgilerin etkinliğin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız ile sair üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, İstihdam süreçlerinin başlatılıp, devam ettirilebilmesi, Türksan Gümrük Müşavirliği Denizcilik Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti’nininsan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi, Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması, halinde açık rızanızın alınması, dâhilinde işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler;

Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almakta ve gerekli özeni göstermektedir. Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi olarak gerekli bilgi güvenliği önlemlerini

almamıza karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi olarak bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz;

Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

İşbu Aydınlatma Metninin ekinde yer alan "Başvuru Formu"nu doldurarak başvurabilir, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz;a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi olarak, turksangrup.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi’nin gizlilik ilkelerinin sadece turksangrup.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.Kişisel Veri Saklama Süresi;Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi;

Kullanıcı/Kullanıcılar, müşteriler, çalışan adayları, ziyaretçiler, iş ortakları, web sitesi üzerinden veya sair yollarla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi;

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda Yapılacak Değişiklikler ve Taahhüt ;Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman kanuna ve yasal mevzuata uygun bir şekilde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nınSite'ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.Kullanıcı / Kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler, çalışan adayları, Site Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketine ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.ÇEREZ POLİTİKASIÇerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Türksan Gümrük Müşavirliği Şirketi tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz (aşağıda kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. Türksan Gümrük Müşavirliği BuPolitika’yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.ÇEREZ NEDİR?Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre

Kullanım Amacına Göre

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre

Oturum çerezleri Kalıcı çerezler Zorunlu/Teknik Çerezler Analitik Çerezleri İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler Hedefleme/Reklam Çerezleri Birinci Parti Çerezler Üçüncü Parti ÇerezlerKULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLEROturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir. Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitelerimizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar. İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı

sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur. Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz. Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. “Tamam” ı tıklayarak, çerezlerin yerleştirilmesine izin vermektesiniz. Çerez ayarlarınızı daha fazla öğrenmek veya değiştirmek için ayarlar bölümünden devam edebilirsiniz.

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır.

Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor.

Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir.

Web sitemizde Çerez Beyanından kabulünüzü dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Kim olduğumuz, bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Gizlilik Politikamızda öğrenebilirsiniz.

İzniniz aşağıdaki alanlar için geçerlidir: www.turksangrup.com

Çerez beyanı en son 1.07.2019 tarihinde Cookiebot tarafından güncellenmiştir:

Gerekli (7)

Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve web-sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri sağlayarak web-sitesinin daha kullanışlı hale getirilmesine yardımcı olur. Web-sitesi bu çerezler olmadan doğru bir şekilde işlev gösteremez.

Tercihler (2)

Tercih çerezleri, web-sitesinin, tercih ettiğiniz dil veya bulunduğunuz bölge gibi web-sitesinin muamele ve görüntüsünü değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.

İstatistikler (20)

İstatistik çerezler, web-sitesi sahiplerinin, isimsiz olarak bilgi toplayıp raporlama yaparak ziyaretçilerin web-siteleriyle nasıl etkileşim halinde olduklarını anlamalarına yardımcı olur.

Hedefleme (121)

Pazarlama çerezleri web-sitelerindeki ziyaretçileri izlemek amacıyla kullanılır. Amaç, bireysel kullanıcıya yönelik onun ilgisini çeken reklamlar göstermek olup yayıncı ve üçüncü taraf reklamcılara değer sağlamaktır.

Sınıflandırılmamış (28)

Sınıflandırılmamış çerezler, bireysel çerez sağlayıcılarıyla birlikte sınıflandırma sürecinde olduğumuz çerezlerdir.