BUJİTERİ TAKI KOLYE SAAT İTHALATI TAHLİL VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ

BUJİTERİ TAKI SAAT VE SAAT KORDONU İTHALATI DENEY İŞLEMLERİ İÇİN TÜRKSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ OLARAK HİZMETİNİZDEYİZ

 

+05352222444 numarandan arif@turksangrup.com mail adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz

1 Ocak 2016 da yürürlüğe giren 2016/12 Ürün Güvenliği ve Denetimi tebliği konusunda sıkça sorular gelmekte
Söz konu tebliğ 2016 yılı öncesi gündemdeydi Türksan Grup mevzuat servisi olarak sistemde kayıtlı müşterilerimize gerekli uyarılarda bulunuldu. (ücretsiz bilgi portalımıza kayıt için iletişime geçiniz)
2016/12 Hakkında genel değerlendirme yapacak olursak ithal edilecek  (takı bijuteri kolye bileklik , küpe , saat , saat kordonu, vb.) ürünler (tebliğ ekinde yer alan gümrük tarifeleri) serbest dolaşıma girişinde RİSK ANALİZİNE (UYGULAMADA RİSK ANALİZİ DIŞINDA GÖNDERMELERDE OLABİLMEKTE ) insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine tabi tutulurlar siz değerli firmalarımıza önerimiz kapsamdaki ürünleriniz ithalinden önce numune ile yurt içinde veya yurt dışı tedarikçilerden tebliğ gereği uygun testlerinin yaptırılması. Yapmış olduğumuz araştırmalarda kontrol işlemlerinin (test ücretleri) sanılanın aksine uygun maliyetlerde olduğu yönünde bilgi aldık, ülkemizde bu konuda test işlemlerini yapan firmalar bulunmakta, bizimle iletişime geçilmesi durumunda kontrol işlemlerinizi sizin adınıza tamamlayabiliriz.

Özellik yurt dışı bağlantılı firmalar için 7/24 canlı destek hattımız hizmete başlamıştır sağ alt köşede bulunan canlı destek butonuna tıklayarak yardım alabilirsiniz

Test : Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri

GTİP : 7117.11.00.00.00 , 7117.19.00.90.11 , 7117.19.00.90.29 , 7117.90.00.10.00 7117.90.00.50.00

Madde İsmi : Kol düğmeleri ve benzeri düğmelerİmitasyon takı eşyaları Camdan aksamı olanlar Plastik maddelerden ve camdan olanlar Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

ilgili Mevzuat: Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

********************************************************

Test : Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri

GTİP : 9102.11.00.00.00 , 9102.12.00.00.00 , 9102.19.00.00.00 , 9102.21.00.00.00 9102.29.00.00.00 , 9102.99.00.00.19 , 9113.20.00.00.19 , 9113.90.00.40.00 , 9113.90.00.20.00 , 9113.90.00.10.00

Madde İsmi : Kol saati
Sadece mekanik göstergesi olanlar
Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
Otomatik kurmalı olanlar
Saat kordonu
Plastik maddelerden olanlar
Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
Mensucattan mamul olanlar


Mevzuat departmanınız… sloganı ile hareket eden

TÜRKSAN GÜMRÜKLEME ADINA 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) (31.12.2015 t. 29579 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28.1.2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılır. Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 29.9.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MADDE 5 ‒ (1) 31.12.2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

 

EK-2 İÇİN TIKLA